IES Xebic d'Ondara

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

ESO

Correu electrònic Imprimeix PDF
L'etapa de l'educació secundària obligatòria forma part de l'ensenyança bàsica, té caràcter obligatori i gratuït. Esta etapa educativa comprén quatre cursos acadèmics que s'han de seguir, ordinàriament, entre els 12 i els 16 anys d'edat. L'alumnat pot accedir al primer curs l'any natural en què complisca 12 anys i, amb caràcter general té dret a estar escolaritzat en règim ordinari fins als 18 anys, complits l'any en què finalitze el curs.

  Troncals Optatives
1er. Curs Valencià: Llengua i Literatura
Castellà: Llengua i Literatura
Llengua Estrangera
Matemàtiques
Ciències Socials, Geografia i Història
Educació Física
Ciències de la Natura
Educació Plàstica i Visual
Tecnologia
Religió / Activitats alternatives
Tutoria

Informàtica

Francés 2n idioma

Taller de matemàtiques

Taller de valencià

Taller de castellà

Taller de música

 


  Troncals Optatives
2on. Curs Valencià: Llengua i Literatura
Castellà: Llengua i Literatura
Matemàtiques
Ciències Socials, Geografia i Història
Educació Física
Ciències de la Natura
Música
Tecnologia
Religió / Activitats alternatives
Tutoria

 Informàtica

Francés 2n idioma

Taller de matemàtiques

Taller de valencià

Taller de castellà

Taller de disseny

 


  Troncals Optatives
3r. CursValencià: Llengua i Literatura
Castellà: Llengua i Literatura
Llengua Estrangera
Matemàtiques
Ciències Socials, Geografia i Història
Educació Física
Biologia i Geologia
Física i Química
Educació Plàstica i Visual
Música
Tecnologia
Religió / Activitats alternatives
Tutoria
Informàtica
Comunicació audiovisual
Dramatització i Teatre
Educació mediambiental
Francés 2n idioma
Anglés 2n idioma
Cultura clàssica
Redacció i disseny de premsa en Valencià
Astronomia
Jocs de lògica i d'estratègia

  Troncals Optatives
4t. CursValencià: Llengua i Literatura
Castellà: Llengua i Literatura
Llengua Estrangera
Matemàtiques (A o B)
Ciències Socials, Geografia i Història
Educació Física
Biologia i Geologia
Física i Química
Educació Plàstica i Visual
Música
Tecnologia
Religió / Activitats alternatives
Ética
Tutoria
Informàtica
Comunicació audiovisual
Dramatització i Teatre
Educació mediambiental
Francés 2n idioma
Anglés 2n idioma
Cultura clàssica
Redacció i disseny de premsa en Valencià
Astronomia
Jocs de lògica i d'estratègia
Estructures espacials
Laboratori de Biologia
Laboratori de Física i Química
 

Estudis

Enquestes

Quin contingut t'agradaria trobar a la web?