IES Xebic d'Ondara

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Estudis Batxillerat Científic

Batxillerat Científic

Correu electrònic Imprimeix PDF

El Batxillerat tindrà com a finalitat la formació general dels alumnes i de les alumnes, així com la seua orientació i preparació per a aconseguir una maduresa intel·lectual i humana que els permeta integrar-se en la vida activa o continuar estudis superiors, tant universitaris com de Formació Professional Específica de grau superior. Als estudis del batxillerat poden accedir les alumnes i els alumnes que estiguen en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. El Batxillerat forma part de l'Educació Secundària i comprendrà dos cursos acadèmics, que els estudiants cursaran generalment a partir dels setze anys d'edat.El Batxillerat es desenrotllarà en quatre modalitats: d'Arts, de Ciències de la Naturalesa i de la Salut, d'Humanitats i Ciències Socials i de Tecnologia.

  Troncals Optatives
1er. Curs Matemàtiques I
Biologia i Geologia
Física i Química

Educació Física.
Filosofia.
Castellà: Llengua i Literatura I.
Llengua estrangera I.
Valencià: Llengua i Literatura I.
Religió / Activitats d'estudi.
1 matèria optativa (3 h.) entre:
Informàtica I
Psicologia
Segon idioma estranger I
Valencià: Llengua i imatge
Castellà: Llenguatge i documentació
Música
Redacció i disseny de premsa en Valencià
Tecnologia Industrial I

  Troncals Optatives
2n. Curs Història d'Espanya.
Castellà: Llengua i Literatura II.
Valencià: Llengua i Literatura II.
Llengua extrangera II

Opció A: Científic-Tècnic

Dibuix Tècnic.
Física.
Matemàtiques II
2 matèries optatives (4 h.)
Biologia
Ciències de la Terra
Mediambientals Química


Opció B: Cièncias de la Salut
Biologia
Ciències de la Terra i Mediambientals.
Química.
2 matèries optatives (4 h.)
Dibuix Tècnic
Física
Matemàtiques II

Segon idioma estranger II
Referents clàssics de les manifestacions culturals modernes
Educació Física II
Filosofia de la ciència
Informàtica per a les ciències de la Natura i de la Salut
Biologia humana
Tècniques de Laboratori Físic-Químic
Geologia
Física Aplicada.
Tecnologia Industrial II

 

 

Estudis

Enquestes

Quin contingut t'agradaria trobar a la web?