IES Xebic d'Ondara

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Estudis Batxillerat Humanístic

Batxillerat Humanístic

Correu electrònic Imprimeix PDF
El Batxillerat tindrà com a finalitat la formació general dels alumnes i de les alumnes, així com la seua orientació i preparació per a aconseguir una maduresa intel·lectual i humana que els permeta integrar-se en la vida activa o continuar estudis superiors, tant universitaris com de Formació Professional Específica de grau superior. Als estudis del batxillerat poden accedir les alumnes i els alumnes que estiguen en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. El Batxillerat forma part de l'Educació Secundària i comprendrà dos cursos acadèmics, que els estudiants cursaran generalment a partir dels setze anys d'edat.El Batxillerat es desenrotllarà en quatre modalitats: d'Arts, de Ciències de la Naturalesa i de la Salut, d'Humanitats i Ciències Socials i de Tecnologia.

Troncals Optatives
1er. Curs Educació Física.
Filosofia.
Castellà: Llengua i Literatura I.
Llengua extrangera I.
Valencià: Llengua i Literatura I.
Religió / Activitats d'estudi.


Opció A: Humanística i Socio-cultural
Llatí I
Història del Mon Contemporani
Grec ó Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

Opció B: Ciències Socials
Economia i Organització d'Empreses
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I
Història del Mon Contemporani

1 matèria optativa (3 h.) entre:
Llatí I
Grec
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials
Economia i Organització d'Empreses
Informàtica I
Psicologia
Segon idioma estranger I
Valencià: Llengua i imatge
Castellà: Llenguatge i documentació. Música

Troncals Optatives
2n. Curs Història d'Espanya
Castellà: Llengua i Literatura II
Valencià: Llengua i Literatura II
Llengua estrangera II


Opció A: Humanística i Socio-Cultural

Llatí II
Història de la Filosofia
Història de l'Art
2 matèries optatives (4 h.)
Geografia
Economia
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II


Opció B: Ciències Socials
Geografia
Economía
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II
2 matèries optatives (4 h.)
Llatí II
Història de la Filosofia
Història de l'Art
Segon idioma estranger II
Geografia i Història de la Comunitat Valenciana
Economia i Organització d'Empreses II
Literatura contemporània: Valencià
Literatura contemporània: Castellà
Sociologia
Informàtica per a Humanitats i Ciències Socials
Referents clàssics de les manifestacions culturals modernes
Educació Física II
Antropologia
Filosofia de la ciència
Introducció al dret
Grec II

 

 

Estudis

Enquestes

Quin contingut t'agradaria trobar a la web?