IES Xebic d'Ondara

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Estudis CFGM Instal·lacions frigorífiques i climatització

CFGM Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització

Correu electrònic Imprimeix PDF

Grau Mitjà 2000 hores

Instal·lador/Mantenidor d'instal·lacions de frigorífiques. Instal·lador/Mantenidor d'instal·lacions climatització. Instal·lador/Mantenidor d'instal·lacions de ventilació

MÒDULS PROFESSIONALS
Primer curs:
Màquines i equips tèrmics.
Tècniques de muntatge d'instal·lacions.
Instal·lacions elèctriques i automatismes.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Formació i orientació laboral.
Anglés tècnic I-M.

Segon curs:
Configuració d'instal·lacions de fred i climatització.
Muntatge i manteniment d'equips de refrigeració comercial.
Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques industrials.
Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització, ventilació i extracció.
Anglés tècnic II-M.
Formació en Centres de Treball: 380 hores

COM S'ACCEDIX

Accés directe:
Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
Tindre el 2n de BUP aprovat.
Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:
Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ
TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ.

 

Estudis

Enquestes

Quin contingut t'agradaria trobar a la web?